Adresa:  Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4556 122
Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Služba za pribavu članstva i marketing

Služba radi na učvršćivanju, jačanju i širenju mreže povjerenika za upis članova u Udrugu po županijama, a to je jedan od temeljnih strateških ciljeva razvoja Posmrtne pripomoći.
 
Sve što je vezano za oblikovanje vizualnog identiteta Udruge te korištenje zaštitnog znaka, logotipa, skraćenog logotipa, sustava boja i uređivanje web stranica, obveza je Službe za pribavu članstva i marketing. 
 
Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje prava člana izvan Grada Zagreba prilikom smrti je potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s komunalnim pogrebnim poduzećem. 
 
Nakon što je ugovor o poslovnoj suradnji potpisan, drugi je zadatak pronaći zaposlenika u tom trgovačkom društvu koji će obavljati poslove za Posmrtnu pripomoć (davati informacije, ovjeravati knjižice članova i omogućiti ostvarivanje prava članova prilikom njihove smrti). 
Snimanje TV i radio emisija i spotova o svim bitnim karakteristikama Udruge kao i o načinu njezina djelovanja, oglašavanje u elektronskim, tiskovnim i drugim medijima te davanje istinitih, cjelovitih i pravodobnih informacija jedna je od vrlo važnih aktivnosti ove Službe.

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...