Adresa:  Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4556 122
Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Računovodstvo i financije

U Službi računovodstva i financija obavljaju se sljedeći poslovi: zaprimanje i likvidatura ulaznih računa, kunski i devizni platni promet, obračun plaća s blagajničkim poslovanjem te skupina zadataka poslovnih jedinica Sesvete i Split na planu financiranja, planiranja i izvješćivanja. Poslovi koje Služba računovodstva i financija obavlja pripadaju financijskom računovodstvu, računovodstvu poreza te troškovnom i upravljačkom računovodstvu. 

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...